Skip to content Skip to footer

Laatst bijgewerkt: 25 november 2023

Dit is de privacyverklaring van Area7, gevestigd te Eernegemsestraat 115, Aartrijke, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0768.965.916. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Verzamelde gegevens

Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen in het kader van onze dienstverlening. Dit kan onder andere uw naam, contactgegevens, bedrijfsgegevens en andere relevante informatie omvatten.

2. Doeleinden

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het leveren van onze diensten, zoals website- en webshopontwikkeling, grafisch ontwerp en marketingmanagement.
  • Communicatie met u over onze diensten.
  • Facturatie en financiële administratie.
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

3. Delen van gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

6. Uw rechten

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens en om deze te laten corrigeren of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@area7.be.

7. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op onze website.

8. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@area7.be.

Met vriendelijke groeten,

Area7 Marketingbureau